Roberta Maule

"India" - acrilico su tela - cm 100x100 - 2018 - Quotazione: € 900,00
"Specchio" - acrilico su tela - cm 100x120 - 2017 - Quotazione: € 900,00
"Sulle mie nuvole" - acrilico su tela - cm 120x100 - 2019 - Quotazione: € 900,00
"Gulp" - acrilico su tela - cm 80x100 - 2018 - Quotazione: € 900,00